Nilfisk sada detergentů na auto - AKCE

Kód: 125300444
756 Kč –26 %
125300444 SDM kit
756 Kč –26 % 556,50 Kč 673,37 Kč včetně DPH
Skladem (3 ks)
Můžeme doručit do:
23.5.2024

Sada detergentů - 500 ml aktivní pěna, 500 ml alkalický čistič, 500 ml vosk

Sada obsahuje 3 detergenty pro umytí karoserie ve 3 krocích za 20 minut.

Detailní informace

Detailní popis produktu

1. Snow Foam pěnový detergent pro předmytí vozu

Slouží k předmytí vozu. Je účinný na odstranění hmyzu a mechanických nečistot před následným odmytím ulpělých nečistot.
Obsah: 500 ml. Vystačí na cca 20 použití.
Hodnota pH: 8.
Doporučená doba působení: 5 minut.
Doporučené pomůcky: tlaková myčka s pěnovacím nástavcem (s regulací) pro nanesení přípravku + autotryska se širokým úhlem střiku.
Doporučený postup: nádobku pěnovacího nástavce naplňte do poloviny vodou a přidejte 1 dávku (= 1 víčko) detergentu. Pomocí tlakového stroje naneste přípravek na karoserii ve směru zezdola nahoru, nechte 5 minut působit. Poté přípravek spolu s mechanickými nečistotami odstraňte nejlépe pomocí autotrysky se širokým úhlem střiku, která je k čištěnému povrchu šetrnější.

ŽÍRAVÉ.

Nebezpečí
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Obecně - P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence - P280 - Používejte ochranu očí. Reakce - P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Další označení -  EUH208 - Obsahuje vůně <1%. Může vyvolat alergickou reakci. Tento produkt podléhá předpisům o nebezpečném odpadu. HP 4 - Dráždivé (dráždivé pro kůži a pro oči). Obaly se zbytky produktu je nutno likvidovat stejným zpùsobem jako produkt.

2. Deep Clean alkalický čistič pro důkladné umytí

Používá se k hloubkovému čištění vozu. Efektivní proti silničnímu filmu.
Obsah: 500 ml. Vystačí na cca 20 použití.
Hodnota pH: 10.

Doporučená doba působení: 10 minut.
Doporučené pomůcky: tlaková myčka s pěnovacím nástavcem + mikrovláknová rukavice nebo autokartáč (umožňuje současné mytí a oplachování) + autotryska se širokým úhlem střiku.
Doporučený postup: nádobku pěnovacího nástavce naplňte do poloviny vodou a přidejte 1 dávku (= 1 víčko) detergentu. Pomocí tlakového stroje naneste přípravek na karoserii ve směru zezdola nahoru, nechte 10 minut působit. Poté přípravek odstraňte nejlépe pomocí autotrysky se širokým úhlem střiku, která je k čištěnému povrchu šetrnější.

ŹÍRAVÉ. Varování
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Obecně - P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence - P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasaženou kůži. P280 - Používejte ochranu očí. Reakce - P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Další označení - EUH208 - Obsahuje vůně <1%. Může vyvolat alergickou reakci.

3. Magic Wax vosk pro následné ošetření

Používá se pro závěrečné ošetření karoserie voskem po jejím důkladném omytí (krok 1+2). Vosk vytváří na laku neviditelnou ochrannou vrstvu a usnadňuje následné mytí.
Obsah: 500 ml. Vystačí na cca 20 použití.
Doporučená doba působení: 5 minut.
Doporučené pomůcky: tlaková myčka s pěnovacím nástavcem (s regulací) pro nanesení přípravku + mikrovláknová utěrka.
Doporučený postup: nádobku pěnovacího nástavce naplňte do poloviny vodou a přidejte 1 dávku (= 1 víčko) detergentu. Pomocí tlakového stroje naneste přípravek na karoserii. Nechte působit 5 minut. Poté vozidlo osušte mikrovláknovou utěrkou.

ŽÍRAVÉ.

Nebezpečí
H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H315 - Dráždí kůži.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Obecně - P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102, Uchovávejte mimo dosah dětí.Prevence- P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasaženou kůži. P280 - Používejte ochranné rukavice / ochrana očí / ochranný oděv. Reakce - P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Další označení - EUH208 - Obsahuje vůně <1%. Může vyvolat alergickou reakci.
Tento produkt podléhá předpisům o nebezpečném odpadu. HP 4 - Dráždivé (dráždivé pro kůži a pro oči). Obaly se zbytky produktu je nutno likvidovat stejným způsobem jako produkt.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: